berlinflanerier

Min yndlingskafé

Velkommen til Bjørgs blogg fra Berlin, som vil ta leseren med på undringsvandringer gjennom smått og stort, nåtid og fortid.

Undringsvandringer

Med observasjoner i nåtid og tanker om fortiden, skildring av konkrete hendelser men også undring – undring over byens og menneskenes merkeligheter og alminneligheter, kan betraktningene mine fra Berlin vel betegnes flanerier. Eller undringsvandringer. En flanør er en som flanerer, vandrer gjennom storbyen og mengden og finner stoff til fortelling og refleksjon. Dette er i god tysk litterær ånd – nevnes kan særskilt Walter Benjamin og Franz Hessel. Men det var Edgar Allan Poe som introduserte flanøren i litteraturen.

Jeg ønsker å gi leseren umiddelbare inntrykk av det som foregår rundt meg i dagliglivet i denne dynamiske, åpne og tolerante storbyen, på gaten, på trikken, på kafeene, hjemme og ute. Ispedd tanker og undring om nåtid og fortid i denne tidligere delte byen med sin dramatiske, nære politiske historie. En kollega på min tidligere høgskole har gitt inspirasjon til min helt personlige utlegning av begrepet flanerier. På kontordøren sin har han et skilt som han snur med skriften ut når han forlater kontoret for å ha undervisning. Skiltet annonserer at det han er opptatt med, er ”undringsvisning”. I samme ånd kaller jeg mine flanerier undringsvandringer. Hermed inviterer jeg leseren med på vandringen – og undringen.