Forfattere skriver flaskepost

Ja, du leste rett – flaskepost i vår digitale tidsalder. Det er da et vidunderlig påfunn, ikke sant? Tre tyske aviser har nettopp startet et prosjekt – med på leken er Stadt-Anzeiger i Köln, Berliner Zeitung, og Frankfurter Rundschau. 

Forfattere skriver et budskap og kaster ut en flaskepost fra de forskjelligste steder i verden, til forskjellige tider. Budskapene er en oppfordring til å tenke over vår kommunikasjonssituasjon i dag, en rent hensiktsbestemt, automatisert kommunikasjon. Og de skal handle om ordets frihet, om litteraturen, og om hvordan tenkingen ofte bare holder seg innenfor visse rammer og begrensninger. Budskapene skal håndskrives på gammeldags vis. Kanskje vil de føre til debatt der de dukker opp? En flaskepost kan være underveis i mer enn 100 år, det har historien vist. Og tilbakelegge uendelig mange mil. 

Før de kastes ut, trykkes budskapene i de nevnte avisene. En av forfatterne som kastet ut sitt budskap, er Dogan Akhanli, forfatteren fra Köln med tyrkisk opphav som ble fengslet i Spania nylig på ordre fra den tyrkiske presidenten Erdogan. Han er satt fri, men må oppholde seg 40 dager i Spania mens myndighetene venter på Erdogans begrunnelse for utleveringsordren. Siden Akhanli ikke befinner seg i Köln, kunne han altså ikke kaste flaskeposten i Rhinen, som opprinnelig tenkt, men i en elv – snarere en bekk, ser det ut til på bildet – i Madrid. 

Foto: Manuel Meyer, fra Berliner Zeitung 2 september 2017 

Dette er budskapet til Dogan Akhanli: “Despotene, som overvurderer seg selv, brer stadig mer frykt rundt seg og fører menneskeheten til avgrunnen. Vi må tro på motstandens magi for å kunne avverge denne trusselen før det er for sent. Er vi så dumme at vi ikke kan lære av erfaringen?”